[Περί ζώων]

Η σειρά [Περί ζώων] απαρτίζεται από δοκίμια που καταπιάνονται με θεματικές που αφορούν τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των ζώων. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού συνόλου ριζοσπαστικής θεωρίας, που να αναδεικνύει τη σημαντικότητα των εν λόγω ζητημάτων.