Ταυτότητα

Η Κυαναυγή αποτελεί ένα εκδοτικό εγχείρημα που ξεκίνησε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2016 με τη βοήθεια των εκδόσεων Ευρασία. Προτεραιότητα των εκδόσεων είναι η δημιουργία ποιοτικών βιβλίων με προσεγμένες μεταφράσεις δοκιμίων, πραγματείες πολιτικής φιλοσοφίας, επιλεγμένα λογοτεχνικά έργα και βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων.

Οι τίτλοι της Κυαναυγής έχουν ως κεντρικό άξονα τα δικαιώματα των ζώων και αποσκοπούν στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιογραφίας γύρω από το ζήτημα.