Εξώφυλλο
Τι είναι σπισισμός;
Συγγραφέας

Τι είναι σπισισμός;

Περιγραφή βιβλίου

Τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία που αφορά το ζήτημα του αποκλεισμού των μη ανθρώπινων ζώων από την ηθική κοινότητα έχει αυξηθεί σημαντικά, η ανάγκη όμως για περαιτέρω διερεύνηση συνεχίζει να υφίσταται. Το παρόν δοκίμιο επιδιώκει να συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εννοιολογικού πλαισίου εντός του οποίου αξιο­λογείται το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο συγγραφέας εξετάζει αναλυτικά την έννοια του σπισισμού και τις πιθανές του κατηγο­ρίες, και αναδεικνύει τις απλές και συνδυαστικές σπισιστικές θέσεις. Εξετάζει επίσης την έννοια του ανθρωποκεντρισμού και τη σχέση του με την εχθρική προδιάθεση απέναντι στα ζώα και με τον σπισισμό. Αντί κατακλείδας, αποδομούνται οι πιθανοί τρόποι υπεράσπισης του ανθρωποκεντρισμού.

Κατηγορία
Σελίδες
56
Μέγεθος
14.00 εκ. × 21.00 εκ.
ISBN
978-618-84242-0-3
Μετάφραση
Γιώργος Καφφέζας
Επιμέλεια σειράς
Κώστας Αλεξίου