Εξώφυλλο
Η καντιανή ηθική και οι υποχρεώσεις μας προς τα ζώα
Συγγραφέας

Οικεία πλάσματα

Υπότιτλος βιβλίου
Η καντιανή ηθική και οι υποχρεώσεις μας προς τα ζώα
Περιγραφή βιβλίου

Σύμφωνα με την παραδοσιακή καντιανή θεωρία τα ζώα είναι άλογα όντα και ως εκ τούτου οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν ηθικές υποχρεώσεις προς αυτά. Στην παρούσα πραγματεία η συγγραφέας διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ έλλογων και άλογων όντων, και προσδιορίζει την ανθρώπινη και τη ζωική φύση εκ νέου. Διευρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα όρια του λογοκεντρισμού, επιχειρεί να εντάξει τα άλλα ζώα στην ηθική κοινότητα με καντιανούς όρους. Επίσης υπογραμμίζει ότι η δυσκολία της χαρτογράφησης και της υλοποίησης των υποχρεώσεών μας προς τα ζώα δεν μας αποδεσμεύει από αυτές.

Κατηγορία
Σελίδες
60
Πρώτη έκδοση
2021
Μέγεθος
14.00 εκ. × 21.00 εκ.
ISBN
978-618-84242-9-6
Μετάφραση
Κώστας Αλεξίου
Επιμέλεια σειράς
Κώστας Αλεξίου