Εξώφυλλο
Δοκίμιο - Katarzyna Kleczkowska - Αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν - Τα ζώα ως Άλλοι στην αρχαία ελληνική σκέψη - Εκδόσεις Κυαναυγή
Συγγραφέας

Αυτοί που δεν μπορούν να μιλήσουν

Υπότιτλος βιβλίου
Τα ζώα ως Άλλοι στην αρχαία ελληνική σκέψη
Περιγραφή βιβλίου

Η πραγματεία καταπιάνεται με το ζήτημα της διαφορετικότητας ανθρώπων και ζώων στην αρχαία ελληνική σκέψη. Η συγγραφέας ξεκινάει με τα λεξικολογικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μελέτη των αρχαίων όρων που αναφέρονται στα ζώα και παρουσιάζει κάποιους ορισμούς του ανθρώπου που διαμορφώθηκαν με βάση την αντίθεσή του προς τα ζώα. Έπειτα εστιάζει στον λόγο (υπό την έννοια της λογικής και της ομιλίας εξίσου), τον οποίο, σύμφωνα με τους περισσότερους Έλληνες στοχαστές, δεν κατέχουν τα ζώα και καταδεικνύει πώς άλλαξε η ιδέα περί μοναδικότητας του ανθρώπου κατά τη μετάβαση από την αρχαϊκή μέχρι την κλασική περίοδο. Ως κατακλείδα προτείνονται αρκετές αιτίες σχετικά με το γιατί οι αρχαίοι φιλόσοφοι όριζαν τον άνθρωπο βάσει αυτής της αντίθεσης.

Κατηγορία
Σελίδες
32
Μέγεθος
14.00 εκ. × 21.00 εκ.
ISBN
978-618-82909-3-8
Μετάφραση
Γιώργος Καφφέζας
Επιμέλεια σειράς
Κώστας Αλεξίου