Εξώφυλλο
Λύκε, λύκε, είσαι εγώ;
Συγγραφέας

Λύκε, λύκε, είσαι εγώ;

Υπότιτλος βιβλίου
Η παραμορφωμένη αφήγηση και η πίσω μεριά της λογοτεχνίας
Περιγραφή βιβλίου

Οι ποιητές δεν επιλέγουν αναίτια τις λέξεις των έργων τους, μας λέει η Λύντια Στεφάνου. Τι γίνεται όμως με τη λέξη λύκος; Ο λύκος είναι ένα πλάσμα με μέγιστη συμβολική αξία, αλλά με αντιστρόφως ανάλογη βιοτική αξία στον κόσμο του ανθρώπου. Ο λόγος περί εαυτού γίνεται λόγος περί λύκου ή και το ανάποδο, σε σημείο που ο άνθρωπος έχει σπρώξει στην άκρη της ύπαρξης τον λύκο και τη ζωή του. Η αναπαράσταση του λύκου βρίσκει σύμφωνα σχεδόν όλα τα είδη του γραπτού λόγου και έχει επη­ρεάσει όλες τις εποχές, ούτως ώστε μέχρι και σήμερα οι ποιη­τικές εικόνες να συνομιλούν καλύτερα με το παρελθόν, παρά με το παρόν και το μέλλον. Είναι βαθιά η εντύπωση που αφήνει η παραμορφωμένη αφήγηση του ανθρώπου για τον λύκο στον άνθρωπο, παρά ο ίδιος ο λύκος ως παρουσία· υπάρχει προτού φανερωθεί και αντίστοιχα πρέπει να αφανιστεί προτού υπάρξει. Και σε αυτό έχει συμβάλλει τα μέγιστα η λογοτεχνία και ο ανθε­κτικός βιότοπος των μεταφορών της.

Κατηγορία
Σελίδες
232
Πρώτη έκδοση
2023
Μέγεθος
14.00 εκ. × 21.00 εκ.
ISBN
978-618-5621-10-0