[ περί ζώων ]

Μέσα από την ανάδειξη επιλεγμένων πραγματειών από στοχαστές που έχουν καταπιαστεί με τα συγκεκριμένα ζητήματα, η σειρά [ περί ζώων ] αποσκοπεί στη σύνθεση μιας ευρύτερης οπτικής και μιας καθολικότερης έκφρασης της ιστορικής αναγκαιότητας της απελευθέρωσης των ζώων.